Швецова (Швецова-Водка) Галина Миколаївна
Швецова (Швецова-Водка) Галина МиколаївнаЗакінчила бібліотечний факультет Східно-Сибірського державного інституту культури (м. Улан-Уде) у 1966 р., спеціальність «бібліотекознавство і бібліографія масових і наукових бібліотек», кваліфікація «бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації».

В 2002 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.08 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" на тему "Документ і книга в системі соціальних комунікацій".

Педагогічна діяльність: У 1966—79 рр. – викладач, ст. викладач, доцент (з 1977 р.) кафедри бібліографії Східно-Сибірського державного інституту культури.

З 1979 р. – доцент, у 1987—93 рр. — зав. кафедри, з 1995 р. – професор кафедри бібліографознавства Рівненського державного інституту культури (РДІК), з вересня 1998 р. — професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії РДІК, з вересня 1999 р. — професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії РДГУ, з вересня 2015 р. — професор кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи РДГУ.

Викладає дисципліни:

 • «Загальне бібліографознавство»;
 • «Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці»;
 • «Документознавство»;
 • «Документологія».

  Наукові інтереси: наукові дослідження присвячувалися питанням історії та типології книгознавчих періодичних видань, типології книги, класифікації бібліографічних посібників, типології документа як об’єкта бібліографії, теорії документа і документознавства, розвитку бібліографії і бібліотечної справи в Україні.

  E-mail Shvetsova1943@gmail.com.

  Основні публікації 2010–2015 рр.:

 •  
  Copyright ® 2022 - Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи
  Розробка - Роман Крет