Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи

Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи є випусковою за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» на факультеті документальних комунікацій та менеджменту.

Завідувач кафедри – Сілкова Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

З метою вдосконалення структури навчальних підрозділів факультету документальних комунікацій та менеджменту, підвищення рівня науково-дослідницької діяльності за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" та у відповідності до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №266 рішенням Вченої Ради РДГУ від 31.08.15 р. протокол №1, ухвалили:
 1. Реорганізувати кафедру документальних комунікацій і кафедру бібліотекознавства та бібліографії шляхом створення на їх базі кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи.
 2. Призначити завідувачем кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи кандидата педагогічних наук, доцента Сілкову Галину Василівну.
 3. Перемістити з 01.09.2015р. в склад новоствореної кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи на терміни попередніх укладених трудових договорів (контрактів) наступних науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжний персонал за їх згодою:
  1. Сілкова Г.В., кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри;
  2. Бабенко Ж.В., викладач;
  3. Бордюк В.М., кандидат педагогічних наук, доцент;
  4. Бережняк О.В., викладач;
  5. Бучковська О.Ю., старший викладач;
  6. Карпюк Д.В., викладач;
  7. Костенко М.С., викладач;
  8. Крет О.В., кандидат політичних наук, доцент;
  9. Крет Р.М., кандидат політичних наук, доцент;
  10. Кукушкін О.М., викладач;
  11. Попчук О.В,, старший викладач;
  12. Черніговець Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент;
  13. Бандилко Л.Ф., кандидат історичних наук, доцент;
  14. Жук В.М., кандидат педагогічних наук, доцент;
  15. Іжик Г.П., старший викладач;
  16. Мілясевич І.В., кандидат педагогічних наук, професор;
  17. Остапчук Ю.А., кандидат соціологічних наук, старший викладач;
  18. Пасічник Л.П., кандидат історичних наук, доцент;
  19. Шатрова М.Б., кандидат історичних наук, доцент;
  20. Швецова Г.М., доктор історичних наук, професор;
  21. Луцишина Т.С., старший лаборант.
Наразі інформація про новостворену кафедру знаходиться на стадії редагування.

Інформація про колишню кафедру документальних комунікацій.

Інформація про колишню кафедру бібліотекознавства та бібліографії.

 
Copyright ® 2018 - Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи
Розробка - Роман Крет