Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи

Сайт приймальної комісії РДГУ

Програми вступних іспитів.

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – перспективний фах для тих:

·       хто має нахил до вивчення гуманітарних та інформаційних дисциплін,

·       цікавиться комп’ютерними технологіями,

·       має творчі і креативні здібності;

·       хоче стати фахівцем з обробки, аналізу та інших напрямків роботи з інформацією.

Підготовку спеціалістів такого профілю з 1998 року здійснює кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи РДГУ.

Кафедра забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін, керівництво виробничою практикою та науково-дослідну роботу студентів.

Підготовка фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи у РДГУ здійснюється на бакалавраті та магістратурі за двома спеціалізаціями:

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Названа спеціалізація спрямована на підготовку спеціалістів, здатних виконувати таку роботу:

·       застосовувати комп’ютерні технології для опрацювання, зберігання та поширення інформації;

·       створювати системи інформаційного забезпечення діяльності організації або установи;

·       застосовувати методи інформаційно-аналітичного дослідження документної інформації;

·       організовувати бази даних;

·       управляти інформаційними ресурсами;

·       застосовувати методику автоматизованої обробки документів установи;

·       впроваджувати прикладні інформаційні системи;

·       вести інформаційний пошук;

·       організовувати роботу інформаційних служб.

Під час навчання студенти названої спеціалізації здобувають професійні знання та вміння з:

·       теорії документальних джерел;

·       методики документотворення та документообігу;

·       створення систем інформаційної підтримки управлінських рішень;

·       консультування з питань інформаційної підтримки управлінських рішень;

·       аналітичного опрацювання документної інформації;

·       методики інформаційно-аналітичної роботи;

·       здійснення документаційного забезпечення управлінської діяльності;

·       організації документообігу в установах;

·       здійснення інформаційного забезпечення діяльності організації, установи або їх керівників;

·       підготовки інформаційної продукції, надання інформаційних послуг та управління інформаційними ресурсами;

·       організації баз даних;

·       роботи з інформаційно-пошуковими системами;

·       організації та ведення представницьких заходів;

·       організації зв’язків з громадськістю.

У процесі навчання студенти названої спеціалізації знайомляться з основами програмування та проектування баз даних, методикою інформаційно-аналітичної роботи, менеджментом та маркетингом інформаційної сфери.

Кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності випускників спеціалізації визначаються широким діапазоном можливих місць роботи: органи державної влади та місцевого самоврядування, інформаційні центри, центри зайнятості, бібліотеки, служби діловодства, документаційного забезпечення управління, секретаріати, канцелярії, управління справами, інформаційно-аналітичні відділи (органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики), відділи науково-технічної інформації комерційних та державних установ, патентні відділи підприємств, інформаційні та рекламні фірми, маркетингові відділи та служби, відділи реклами та зв’язків з громадськістю, архівні установи, консалтингові центри, кадрові служби.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія

ВСІМ БАЖАЮЧИМ НАВЧАТИСЬ НА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

«КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЯ»!

ЯКЩО ВИ

закінчили загальноосвітню школу і бажаєте здобути освітній ступінь «бакалавра» зі спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

є випускником коледжу (училища) культури зі спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» чи «спеціаліст» з іншої спеціальності

 

 

бажаєте одержати освітній ступінь «магістр» спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

(але вже здобули ступінь бакалавра чи спеціаліста з цієї ж спеціалізації)

бажаєте одержати освітній ступінь «магістр» спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

(але вже здобули ступінь бакалавра, спеціаліста чи магістра з іншої спеціальності)

ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ ВСТУПИТИ НА ДЕННУ ЧИ ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

за державним замовленням чи на платній основі

на платній основі

за державним замовленням чи на платній основі

ДЛЯ ЦЬОГО ВАМ ПОТРІБНО

обрати такі предмети для проходження ЗНО:

· українська мова і література

· історія України

· математика (або іноземна мова)

скласти лише фахове випробування з курсу «Історія, теорія і організація бібліотечної справи»)

Без ЗНО

скласти лише фахове випробування з курсу «Історія, теорія і організація бібліотечної справи»

Без ЗНО

скласти:

·  іноземну мову

· фахове випробування

(бібліотекознавство, бібліографознавство)

Без ЗНО

скласти:

· іноземну мову

·  фахове випробування

(бібліотекознавство, бібліографознавство)

·  фахове випробування

(додаткове випробування)

Без ЗНО

ВИ НАВЧАТИМЕТЕСЬ

4 роки

2 роки

1-3 роки

(залежно від рівня спорідненості вже здобутої спеціальності та спеціальності, обраної для вступу)

1 рік 5 місяців

1 рік 10 місяцівНа сучасному етапі кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи готує фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за такими освітніми ступенями:

·       денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація «бакалавр документознавства та інформаційної діяльності»); термін навчання –– 4 роки;

·       денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», кваліфікація «бакалавр книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, бібліотека»); термін навчання –– 4 роки;

·           денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавр, скорочений термін навчання на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з інших спеціальностей (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація «бакалавр документознавства та інформаційної діяльності»); термін навчання –– 3 роки;

·       денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавра, скорочений термін навчання на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з інших спеціальностей (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», кваліфікація «бакалавр книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, бібліотекар»); термін навчання –– 3 роки;

·           денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавра, скорочений термін навчання на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей: 5.02010201 «Бібліотечна справа», 5.02010501 «Діловодство» (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація «бакалавр документознавства та інформаційної діяльності»); термін навчання –– 2 роки;

·           денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавра, скорочений термін навчання на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей: 5.02010201 «Бібліотечна справа», 5.02010401 «Народна художня творчість» (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», кваліфікація «бакалавр книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, бібліотекар»); термін навчання –– 2 роки;

·       денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація «документознавець, викладач документознавства та інформаційної діяльності»; термін навчання –– 1 рік 4 місяці;

·       денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», кваліфікація «магістр культури, бібліотекар-бібліограф, викладач книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії»; термін навчання –– 1 рік 4 місяці;

·       денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра з інших спеціальностей/напрямів підготовки (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», кваліфікація «документознавець, викладач документознавства та інформаційної діяльності»; термін навчання –– 1 рік 4 місяці;

·       денна та заочна форма навчання на здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра з інших спеціальностей/напрямів підготовки (спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», кваліфікація «магістр культури, бібліотекар-бібліограф, викладач книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії»; термін навчання –– 1 рік 4 місяці.

Набуття професійних знань і вмінь дозволяє випускникам працювати за такими напрямами професійної діяльності, як документознавча, інформаційно-аналітична, реферативна, діловодська, кадрова, організаційно-управлінська, бібліотечно-бібліографічна, архівна, консультаційна.

В межах спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» випускники можуть працювати на первинних посадах:

·                 керівника інформаційної служби чи агентства;

·                 завідувача відділу (сектору), головного фахівця;

·                 документознавця-аналітика інформаційних служб, центрів;

·                 менеджера інформаційних систем;

·                 інформаційного аналітика (консультанта);

·                 керівника інформаційної служби чи агентства;

·                 керівника (завідувача відділу) служби документаційного забезпечення управління;

·                 завідувача секретаріату (канцелярії);

·                 організатора діловодства у державних та недержавних установах, системі судочинства;

·                 референта, помічника керівника;

·                 менеджера з персоналу;

·                 референта у службах державної адміністрації;

·                 менеджера з персоналу, начальника відділу кадрів;

·                 менеджера зв’язків з громадськістю;

·                 архівіста;

·                 менеджера з реклами;

·                 прес-секретаря;

·                 керівника прес-служби;

·                 спеціаліста служби науково-технічної інформації.

В межах спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» випускники можуть працювати на первинних посадах:

·                 завідувача структурних підрозділів бібліотеки;

·                 бібліотекаря і бібліографа в науково-дослідних закладах, інших установах, пов'язаних з аналізом і прогнозуванням документних комунікацій;

·                 наукового працівника інформаційно-документних установ;

·                 інформаційного менеджера;

·                 брокера інформаційної служби (агенції);

·                 редактора;

·                 фахівця книготорговельної сфери;

·                 спеціаліста органів управління культури.

За умов набуття відповідного досвіду бакалавр зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, книгорозповсюджувальна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна. Це професії, які користуються попитом на сучасному ринку праці.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та вага предметів сертифікату ЗНО:

1.Українська мова та література – 0,4;

2. Історія України – 0,25;

3. Математика або Іноземна мова (англійська, французька, німецька) – 0,25.

Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи РДГУ пропонує Вам увійти до дружнього середовища, де Ви здобудете професійні знання та навички, зможете реалізувати свої креативні здібності та матимете перспективи для подальшого розвитку особистості.

Захоплююче студентське життя сприятиме Вашій творчій та особистій реалізації. Додаткові можливості для розвитку лідерських навичок, розкриття свого наукового, організаторського, творчого потенціалу забезпечують органи студентського самоврядування, що діють в РДГУ.

Приєднуйтесь до нас, розвивайтесь разом з нами!

 
Copyright ® 2018 - Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи
Розробка - Роман Крет