Веремчук (Попчук) Олена Володимирівна
Веремчук (Попчук) Олена Володимирівна Народилася 23 листопада 1973 року у м. Рівне.

У 1995 р. закінчила Рівненський державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія» та здобула кваліфікацію «бібліотекар-бібліограф, менеджер інформаційної сфери».

У 2009 р. закінчила аспірантуру при Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

В Рівненському державному гуманітарному університеті працює з 1998 року:

 • з 1998 по 2006 роки працювала старшим лаборантом деканату факультету документальних комунікацій та менеджменту;
 • упродовж 2003–2009 років – викладач кафедр бібліотекознавства та бібліографії, документальних комунікацій (за сумісництвом);
 • з 2009 року – викладач, а з 2013 року – старший викладач кафедри документальних комунікацій;
 • у 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти" у спеціалізованій вченій раді Рівненського державного гуманітарного університету та здобула ступінь кандидата педагогічних наук.

 • Викладає дисципліни:

 • «Документаційне забезпечення управлінської діяльності організацій»;
 • «Методика підготовки ділових документів»;
 • «Комп’ютерні технології в діловодстві та електронний документообіг»;
 • «Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням)»;
 • Спецкурси: «Організація представницьких заходів», «Професійна культура документознавця».

  Автор близько 40 наукових та науково-методичних праць.

  Напрями наукових досліджень: формування професійної культури майбутніх фахівців, зокрема документознавців; документаційне забезпечення управління.

  E-mail Popchuk@ukr.net.

  Навчально-методичні видання:

 •  
  Copyright ® 2020 - Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи
  Розробка - Роман Крет