Кафедра бібліотекознавства та бібліографії

Кафедра бібліотекознавства та бібліографії здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки: «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

Термін навчання :

 • бакалавр – 3 роки (денна форма навчання), 4 роки (заочна форма навчання);
 • спеціаліст – 1 рік (денна та заочна форма навчання);
 • магістр – 1 рік (денна та заочна форма навчання).

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії має досвід підготовки бібліотекарів з 1970 року та штат висококваліфікованих викладачів. У складі кафедри — 1 доктор і 7 кандидатів наук; 1 кандидат наук працює на кафедрі за сумісництвом. Зміст і форми навчання постійно оновлюються у світлі нових вимог до бібліотечно-інформаційної освіти та нових технологій навчання, теоретичне навчання поєднується з практичним.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними бібліотеками міста: Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою, Рівненською обласною бібліотекою для дітей, Рівненською обласною бібліотекою для молоді, Рівненською обласною медичною бібліотекою. На базі цих та інших бібліотек здійснюється навчальна та виробнича практика; їх досвідчені фахівці беруть участь у викладанні спеціальних дисциплін.

Кафедра пропонує також перепідготовку спеціалістів, які мають іншу вищу освіту, для одержання кваліфікації спеціаліста з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії на факультеті післядипломної освіти (навчання платне, термін — 2 роки). Вступний іспит — „Українська мова і література” (усно, в університеті).

Випускники отримують кваліфікацію:

 • бакалавр книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії, бібліотекар (може працювати у бібліотеках, архівах, музеях на посадах бібліотекаря, бібліографа);
 • спеціаліст культури, книгознавець, бібліотекознавець, бібліографознавець, бібліотекар-бібліограф (призначений для роботи в органах управління культури, інформаційно-документних центрах, бібліотеках, навчальних закладах, музеях, архівах, редакціях та видавництвах, на радіо і телебаченні, науково-дослідних та інших спеціалізованих організаціях відповідно до освітнього кваліфікаційного рівня з вищою освітою за типовими номенклатурами посад;  може обіймати первинні посади:
  • завідувача структурних підрозділів бібліотеки;
  • бібліотекаря і бібліографа в науково-дослідних закладах, інших установах, пов'язаних з аналізом і прогнозуванням документних комунікацій;
  • наукового працівника інформаційно-документних установ);
 • магістр культури, бібліотекар-бібліограф, викладач книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії (може працювати в національних бібліотеках, системі універсальних наукових та спеціальних бібліотек, книготоргівельних та книговидавничих установах, викладачем спеціальних дисциплін у ВНЗ І_ІІ рівня акредитації).
 
Copyright ® 2018 - Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи
Розробка - Роман Крет